humour informatique souris4.gif

humour informatique, souris4.gif, 210x254x32, 13 ko